[Đăng ngày: 18/12/2014]
Giới thiệu chung
- Vĩnh Thái là một xã ngoại thành nằm về phía tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố 8km.
+ Phía Đông giáp phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.
+ Phía Tây giáp xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.
+ Phía Bắc giáp xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang.
+ Phía Nam giáp xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.
- Tổng diện tích tự nhiên của xã là 1.342ha, trong đó diện tích canh tác nông nghiệp là 450ha, còn lại là các khu dân cư, đồi núi, ao hồ, đường giao thông… Địa bàn dân cư của xã được phân bổ đều ở 05 thôn dân cư (Thái Thông1, Thái Thông 2, Thủy Tú, Đất Lành, Vĩnh Xuân). 
- Cho đến nay toàn xã có hơn 2.560 hộ với hơn 11.000 nhân khẩu. Trong đó có 42 hộ gia đình chính sách, 61 hộ nghèo theo chuẩn mới (tính đến đầu năm 2013), 112 hộ cận nghèo. Nhân dân trong xã chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa nước, nuôi trồng thủy sản, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ và một số lao động khác. 100% hộ có nhà xây dựng kiên cố, không có nhà tranh tre dột nát.
Tổ chức bộ máy
Đảng ủy
* Ông Nguyễn Văn Đậm - Bí thư
Điện thoại cơ quan: 058.3893411
* Ông Đặng Minh Đức - Phó Bí thư
Di động: 0905175403
Email: dangduc@gmail.com
Hội đồng nhân dân
* Ông Nguyễn Văn Đậm - Chủ tịch HĐND
Điện thoại cơ quan: 058.3893411
* Bà Lưu Thị Ngọc Tuyết - Phó Chủ tịch HĐND
Di động: 0983439045
Email: tuyethdndvt@gmail.com
Ủy ban nhân dân
* Ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND
Điện thoại cơ quan: 058.3890031
Email: tuanvinhthai@gmail.com
* Ông Nguyễn Thanh Hy - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại cơ quan: 058.3984640
Email: thanhyvt1970@gmail.com
* Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Phó Chủ tịch UBND
Di động: 0906427456
Email: lanvinhthai@gmail.com
Ủy viên Ủy ban nhân dân
* Ông Ngô Văn Đúng
Di động: 0914147607
* Ông Võ Anh Tú
Di động: 0984406351
Email: tuvt82@gmail.com
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 
- Email: vinhthai.nt@khanhhoa.gov.vn
Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :